UWAGA ! ! !

ZMIANA SIEDZIBY
UL.DĄBROWSKIEGO 8
(INWEST PARK) piętra 5 i 6

W związku z nieznaczną zmianą opłat z tytułu odprowadzenia ścieków ogłoszoną na podstawie Taryfy opłat i cen za wodę i ścieki Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pile – Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile nie dokona zmiany powyższego składnika opłat.
Różnica pomiędzy dotychczas naliczaną opłatą, a opłatą obowiązującą od dnia 1 marca 2017r. zostanie uwzględniona podczas rocznego rozliczenia.