Przetarg - lokale użytkowe

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile wprowadził system indywidualnego rozliczania płatności z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne, użytkowe oraz garaże.

Wszystkim najemcom przydzielony został indywidualny numer rachunku bankowego. Oznacza to, że każdy najemca otrzymał numer rachunku bankowego, który będzie przypisany tylko i wyłącznie do niego. Nie należy uiszczać opłat na rachunki bankowe, na które do tej pory dokonywano wpłat ani spisywać numerów od sąsiadów, znajomych oraz ze stron internetowych, ogłoszeń, ulotek itp. .

Email Drukuj

 

Przyjmowanie mieszkańców:

1) Zapisy osób na interwencje przyjmowane są codziennie w sekretariacie MZGM w Pile w godzinach urzędowania zakładu lub pod nr tel. 67-351-47-77 lub 67-351-48-88.
2) Osoba zapisująca się na interwencję zobowiązana jest przedstawić wyczerpującą informację wraz z posiadaną dokumentacją sprawy.
3) Dyrektor MZGM w Pile przyjmuje interwencje mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 13.00
4) Kierownicy poszczególnych działów oraz administracji przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy zakładu.

Przyjmowanie korespondencji:


Sekretariat - pokój nr 501 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
lub drogą elektroniczną : sekretariat@mzgm.pila.pl