Drukuj

Realizacje w budynkach komunalnych

 • Wytwórca
  dyrektor Grażyna Wierzbicka
 • Utworzono
  środa, 25, luty 2015
 • Opublikował
  Kruszka Kacper
 • Ostatnia zmiana
  środa, 27, kwiecień 2016
 • Zmian dokonał
  Kruszka Kacper
 • Kategoria

Zadania inwestycyjne realizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile w 2015 roku.
W ramach rozstrzygniętego konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z poprawą jakości powietrza pod nazwą: Poprawa jakości powietrza „Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Gmina Piła uzyskała  dofinansowanie na wykonanie termomodernizacji wielorodzinnych budynków komunalnych przy ulicach: Browarna 1, Browarna 20, Browarna 28 oraz Wincentego Witosa 7, zgodnie z wykonanymi audytami energetycznymi jako element towarzyszący likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.
Przedsięwzięcie realizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile wraz z Miejską Energetyką Cieplną Sp. z o.o. w Pile oraz Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły.

Inwestycja polegała na:
- przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych (w tym budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego w technologii rur preizolowanych oraz dwufunkcyjnego i węzła cieplnego z automatyką pogodową),
- termomodernizacji budynków, w tym:
- wykonanie centralnej instalacji cieplnej wody użytkowej o dużej sprawności,
- wykonanie nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania z węzła cieplnego,
- ocieplanie stropodachów,
- ocieplanie ścian zewnętrznych,
- wymiana okien drewnianych,
- wymiana drzwi zewnętrznych,


W latach 2011-2014 na remonty budynków i lokali komunalnych MZGM w Pile wydatkował 15 578 010 zł. W ramach tych środków zrealizowane były wpłaty na fundusz remontowy wspólnot  mieszkaniowych w wysokości 11 429 020 zł.  Wspólnoty mieszkaniowe wykonały szereg prac mających na celu poprawę estetyki oraz energochłonności budynków przy znacznym udziale gminy wynoszącym niejednokrotnie ponad 50%. Pozostałe środki,  w wysokości 4 148 990 zł , przeznaczone  były na bieżące remonty budynków będących  w 100% własnością Gminy Piła oraz lokali mieszkalnych zarządzanych przez MZGM w Pile. Wykonane prace ukierunkowane były głownie na zapewnienie bezpieczeństwa budynków i najemców.
Wykonano między innymi elewację budynku przy ulicy 11-go Listopada 4,6,8,10, al. Niepodległości 1 wraz z remontem pokrycia dachowego, remont budynku z wymianą pokrycia dachowego po pożarze ul. Popiełuszki 17 al. Niepodległości 16 z wykonaniem centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Wyremontowano około 65  lokali mieszkalnych, przestawiono 176 pieców  kaflowych, w 26 lokalach wymieniono instalację elektryczną,  wykonano prace dekarskie, wodno-kanalizacyjne .
Wartym podkreślenia jest fakt wykorzystania w wysokości 20 000 zł  dotacji przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na projekt pn. „Remont mieszkań komunalnych zamieszkiwanych przez rodziny romskie w mieście Piła”. W ramach tego programu  wykonano remont dwóch mieszkań zamieszkałych przez rodziny romskie.
Zagospodarowywania pustostanów lokali mieszkalnych następuje poprzez wykonywanie remontów przez MZGM w Pile lub przekazywane są one do remontów  tzw. lokatorskich - wykonywanych przez przyszłych najemców. W latach 2011-2014 przeznaczono 44 lokale do remontu lokatorskiego.
W latach 2011-2014 MZGM w Pile realizował inwestycje na kwotę 1 104 348 zł m.in.:
* zmianę sposobu ogrzewania lokali komunalnych w budynkach przy ulicy 1-go Maja 1, 1-go Maja 4, Chałubińskiego 2-4-6, Bocheńskiego 2-8 – przyłączenie do sieci MEC,
* podświetlenie elewacji budynku przy ul. 11-go Listopada 4,6,8,10,
* rozbiórkę magazynów na terenie przebiegu południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Kwiatowej (ul. Zygmunta Starego),
* likwidacja szamba przy ul. Jastrzębiej z jednoczesnym podłączeniem budynku do sieci kanalizacyjnej.