Drukuj

Historia Zakładu

 • Wytwórca
  dyrektor Grażyna Wierzbicka
 • Utworzono
  środa, 25, luty 2015
 • Opublikował
  Kruszka Kacper
 • Ostatnia zmiana
  poniedziałek, 05, grudzień 2016
 • Zmian dokonał
  Kruszka Kacper
 • Kategoria

Wojna nie oszczędziła Piły, w stosunku do innych miast tej części kraju pozostawiła tu szczególnie duże zniszczenie. Na skutek działań wojennych dotkliwie ucierpiała substancja mieszkaniowa miasta wraz z urządzeniami komunalnymi. Straty w zakresie substancji mieszkaniowej wyniosły około 65%, a w Śródmieściu zniszczonych zostało nawet 80% zabudowań. W pierwszych latach po wojnie prace koncentrowały się głównie na remontach istniejących a mało zniszczonych budynków. Tą drogą uzyskano w latach 1945 – 1950 około 800 odremontowanych izb mieszkalnych.

12 grudnia 1950 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pile powołało przedsiębiorstwo  państwowe pod nazwą Zarząd Nieruchomości w Pile (zarządzenie-1950). Przedmiotem działania przedsiębiorstwa było  administrowanie nieruchomości. Wkrótce potem Zarządzeniem z dnia 27 lutego 1951 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pile utworzyło przedsiębiorstwo  państwowe pod nazwą Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Pile (zarządzenie-1951). Pierwszym Dyrektorem był Kazimierz Śledziński. Według sprawozdania:
„Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Pile posiadał na koniec kwartału I-szego 1955r. w swojej administracji 1421 budynków, 12 606 izb o powierzchni eksploatacyjnej 305.000 tys. m2. administrację przedsiębiorstwo sprawuje za pośrednictwem 20 rejonów administracyjnych obsadzonych 1-no osobowo, a posiadających swoje biura w 11 punktach miasta”  W tym czasie zatrudnionych było 92 pracowników. (sprawozdanie).
Kolejni dyrektorzy Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Pile to :

 • Henryk Pankau od 1 maja 1953  roku,
 • Stanisław Dmitroca od 15 lutego 1955 roku,
 • Tadeusz Skonieczny od 07 stycznia 1961 roku,
 • Edmund Serówka od 16 października 1962.

    
31 maja 1974 r.  Naczelnik Miasta w Pile powołał Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Pile (zarządzenie nr 21). Jednak wkrótce na podstawie Zarządzenia Nr 10/75 Wojewody Pilskiego  z dnia 20 czerwca 1975 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pile powołano : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile z siedzibą przy Al. Powstańców Wlkp. 164 . 7 czerwca 1976 roku dyrektorem Zakładu został Roman Andrzej Wiśniewski. Według protokołu przekazania w 1976 r. MZGM zarządzał 5781 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej 287 979 m2 , oraz  988 budynkami. Przedsiębiorstwo  zatrudniało 287 pracowników (protokół). Kolejnymi dyrektorami Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile byli:

 • Stanisław Wawrzyniak od 1 czerwca 1983 roku,
 • Kazimierz Sójka od 1 kwietnia 1985 roku,
 • Stanisław Szatanik od 1 kwietnia 1986 roku.

    
26 marca 1991 r. Rada Miejska w Pile podjęła Uchwałę Nr XI/88/91  w sprawie : przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Pile w zakład budżetowy pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile z mocą obowiązującą      od 1 stycznia 1991 r.. 1 sierpnia 1991roku nowym dyrektorem został Michał Anioł.
Od 1995 roku po wejściu  w życie ustawy  z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, z komunalnego zasobu lokalowego wyodrębnione zostały wspólnoty mieszkaniowe, którymi zarządzanie zostało powierzone MZGM  w Pile. W pierwszym roku obowiązywania ustawy powstały 123 wspólnoty z 528 lokalami wykupionymi o powierzchni 24 096 m². Ogólna powierzchnia wspólnot z udziałem lokali gminy wynosiła 129 515 m². Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile zarządzał wspólnotami do  końca lutego 2008 roku,  kiedy to na skutek uregulowań prawnych  zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi zostało przekazane innym podmiotom. Na dzień przekazania Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile zarządzał 282 wspólnotami mieszkaniowymi w których znajdowało się 1831 lokali sprzedanych o pow. 79 890 m².
Kolejni dyrektorzy Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile to:

 • Remigiusz Dekarli od 1 lutego 2000 roku,
 • Piotr Bidziński od 15 lutego 2007 roku.


Z dniem 1 stycznia 2012 roku Uchwałą Nr XIII/183/11 Rady Miasta Piły Miejski  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej został przekształcony z  zakładu budżetowego  w jednostkę budżetową. Od 1 maja 2013 r. funkcję dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile sprawuje Grażyna Wierzbicka.

Na przestrzeni lat Zakład kilkakrotnie zmieniał swoją siedzibę MZGM – Siedziby

Piła pl. Staszica 7

1951 r.

Piła ul. Sikorskiego 82

1955 r.

Piła ul. Szkolna 2

od 1963 r.

Piła ul. Wawelska 29

Od 1975 r.

Piła al. Powstańców Wielkopolskich 164

od 1979 r.

Piła ul. Dąbrowskiego 8

od 2016 r.

 

Nie wiadomo dokładnie kiedy powstały administracje domów mieszkalnych. Według informacji do 1958 roku było nich siedem. Od 1 stycznia 1959 roku zostały zorganizowane cztery Administracje Domów Mieszkalnych;

 • ADM nr 1 ul. Okólna 23
 • ADM nr 2 ul. Bydgoska 6
 • ADM nr 3 ul. Gen. Sikorskiego 82
 • ADM nr 4 ul. Bieruta 8 (obecnie 11 Listopada)

Kolejne zmiany w organizacji ADM przedstawiały się następująco:

 

 

ADM od 1965 r.

ADM od 1972 r.

ADM od 2002 r.

ADM nr 1

Okólna 23

ADM nr 1

Walki Młodych 39 a

(73 r.? - Wawelska)

ADM nr 1

Wawelska 29

ADM nr 2

Bydgoska 6

ADM nr 3

B.Chrobrego 26

(obecnie Drygasa)

ADM nr 3

Kwiatowa 2

ADM nr 4

ul. 14 Lutego 39

ADM nr 2

Budowlanych 4a

ADM nr 5

pl. Powst. Wlkp.

ADM nr 2

Budowlanych 4a