Oto logo strony. Piękne ono jest

RZĄDOWY FUNDUSZ DOPŁAT

Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją 

plan 300 000 zł, wykonanie 296 210,78 zł 

Na finansowanie zadania została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który jest dysponentem środków z programu Bezzwrotnego Wsparcia Budownictwa z Funduszu Dopłat.

 Do umowy zgłoszono 4 lokale mieszkalne

Również w ramach tego zadania wykonano modernizację dwóch pustostanów wraz ze zmianą sposobu ogrzewania